Услуга за разглеждане на въпроса

 

Поддръжка след продажба

Нашият екип от услуги е винаги на разположение за предоставяне на безплатна отдалечена беда-стрелба;с нашата професионална и безопасност сервизна система, ние можем бързо да реагираме на клиентите.

Обучение по инсталиране

Ние предлагаме услуги за монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение (принципи на лазера, приложение, поддръжка на оборудване, познания за безопасност и безпроблемна стрелба), също така преквалификация и техническа поддръжка за нашите клиенти. &"

Техническа поддръжка

Нашият професионален R&D технически екип предлага безплатни технологии за комуникация и решения в индустрията, както и хардуерни и софтуерни услуги за надграждане.

Поддръжка на възстановяване

Оборудвани с достатъчно услуги за поддръжка на резервни части, за да се гарантира, че няма да бъдат засегнати по време на поддръжката и да се възобнови производството в най-кратки срокове.

Ръководител на отдел Обслужване на клиенти

Обслужването на клиентите на едно гише, управлявано от комисаря, ви предоставя различни консултации и услуги по търсене 12 часа в денонощието.